Üretimin ülke kalkınmasındaki önemi

0
1446
Üretimin ülke kalkınmasındaki önemi

Üretimin ülke kalkınmasındaki önemi aslında yeteri kadar önemsenmeyen bir detay olarak dikkat çekiyor. Her geçen gün dinamikleri değişen ekonominin gereksinimlerini karşılayan nitelikli iş gücü, yaratıcı düşünceye katkıları ve gelişen teknolojiye katkıda bulunmak suretiyle sosyal uyumluluğun gelişmesi, ekonomik büyümenin devam etmesi ve ülkelerin gelişimi açısından temel faktörlerden bir tanesidir.

Üretimin ülke kalkınmasındaki önemi nedir?

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli amacı ülkelerindeki ekonomiyi büyütmek ve büyümeyi istikrarlı hale getirmektir. Çağdaş ekonomi fikrinin ana düşüncesi ise ekonomik özgürlüklerle birlikte ekonomik kalkınmanın sağlanmasıdır.

Bunun için öncelikle piyasa ekonomisi işler hale getirilmeli ve bunu engelleyecek sebeplerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu amacın sağlanması için öncelikle yerli üretim fonksiyonlarının işlemesi gerekir. Bu sayede ülkedeki ekonomi çarkları döner ve ülke ekonomisi sorunsuz bir şekilde işleyerek büyüme amacını sürdürür hale gelir.

Ülkeleri güçlü yapan en önemli etken üretim gücüdür. Çünkü üretim yapamayan bir millet dışarıdan almaya mahkumdur. Ülkelerdeki insanlar sahip oldukları bilgiyi üretimde kullanmazlarsa üretme gücü kazanamaz ve yerli üretimden yoksun kalırlar.

Yerli üretimden yoksun kalan ülkeler ise başta bahsettiğimiz  ekonomik özgürlüklerden yoksun kalır ve dışa bağımlı bir ülke haline gelir. Bu sebeple ülkeler öncelikli olarak yerli ve milli üretimi teşvik etmeli, bu konuda halkı bilinçlendirmeli ve AR-GE çalışmaları ile günümüz teknolojisini takip ederek en verimli şekilde üretim sağlamalıdır.

Eğer ülkeler üretim için yeterli teknolojiye sahip değilse öncelikli olarak teknoloji transfer edilmeli ve transfer edilen teknoloji üzerinde öğrenme sağlanılarak edinilen teknoloji geliştirilmeli ve üretim sürdürülmelidir. Buna en güzel örneklerden bir tanesi de Japonya’dır.

Japonya, ülkeye atılan atom bombasından sonra yılmamış, teknoloji transfer edilerek öğrenme sağlanmış , ardından geriden gelen Doğu Asya ülkelerinin sanayileşme politikalarında yönlendirici olarak bir rol model haline gelmiştir.

Son yıllarda ülkelerin en dikkat ettiği konulardan bir tanesi de ülkelerdeki yükselen ekonomiler ve bu ülkelere dair potansiyellerin varlığıdır. Yükselen ekonomi grubuna dahil olan ülkeler dünya devletleri tarafından yakından izlenerek ekonomik yanlarının yanında tüm faktörleri de yakından takip edilmektedir.

Özellikle ülkemizde yer alan genç nüfusun potansiyeli doğru kullandığında kalkınmayı sağlayabileceği diğer dünya devletleri tarafından bilinmektedir. Ancak ülkemiz potansiyelini doğru kullanabilmesi için planlı kalkınma dönemleri oluşturmalı, yerli üretime teşvik faaliyetlerini sürdürmeli ve gerekirse dışarıdan alımları kısıtlayarak yerli üretim noktasında bir zorunluluk haline getirmesi önem arz etmektedir.

Unutulmamalıdır ki yerli üretim olmadan bir ülkede kalkınma gerçekleşmesi mümkün değildir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here